MastalerzProf. zw. dr hab. nauk med.
Lucyna Mastalerz

jest specjalistą immunologii klinicznej,
alergologii, chorób płuc
i chorób wewnętrznych.

Pracuje w
II Katedrze Chorób Wewnętrznych
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest też nauczycielem akademickim
na Wydziale Lekarskim CM UJ.

Pełni również funkcję
konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie chorób płuc.

Pod koniec listopada 2015 r. została
specjalistą immunologii klinicznej.